Termeni si Conditii de inchiriere

rental cars

rental cars

Toate persoanele care doresc sa inchirieze o masina sunt interesate sa afle termenii si conditiile de inchiriere. O sa incercam in cele ce urmeaza sa va aducem la cunostinta principalii termeni si conditii ai Promotor Rent a Car

Locatarul (cel care inchiriaza masina) are următoarele drepturi şi obligaţii:
1) Să citească cu atenţie prezentul contract şi să confirme acceptarea tuturor clauzelor prin semnarea contractului de închiriere.
2) Persoana care conduce autoturismul încredintat Locatarului să aibă vârsta de 21 de ani, la încheierea contractului.
3) Persoana care conduce autoturismul încredintat Locatarului să posede permis de conducere de cel puţin 1 an.
4) Să folosească autoturismul închiriat, dar numai în scopul şi condiţiile prevăzute în prezentul contract, respectiv pentru deplasarea persoanelor pe drumurile publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a specificaţiilor tehnice ale autoturismului, fără a-l folosi la orice fel de curse, demonstraţii, teste etc.
5) Să nu depăşească aria stabilită expres de părţi decât cu acordul expres al locatorului. În cazul în care nu a fost stabilită în mod expres o arie de deplasare pe perioada închirierii, Locatarului nu va depăşi graniţele României fără acordul Locatorului.
6) Să achite tariful convenit la termenele stabilite.
7) Să nu încredinţeze, sub orice formă, altei persoane autoturismul ce face obiectul prezentului contract. (în afara conducătorului autorizat de locator şi specificat în Anexa nr 1 la contract)
8 ) Să aibă diligenţa unui bun proprietar în legatură cu exploatarea autoturismului încredinţat, să respecte întocmai prevederile manualului de utilizare şi legislaţia în domeniu în vigoare.
9) Să alimenteze autoturismul numai cu combustibilul indicat în prezentul contract în Anexa nr 2.
10) Să nu tracteze alte vehicule sau autovehicole.
11) Să restituie la încetarea contractului autoturismul în starea în care l-a primit, împreuna cu documentele care i-au fost predate de locator (cu exceptia facturilor), în caz contrar el fiind obligat la plată de despăgubiri către locator. Autoturismul închiriat este returnat de către locatar spălat şi curăţat interior şi cu rezervorul plin.
Pentru situatia în care, din motive obiective, locatarul nu poate preda autovehiculul spălat şi curăţat interior, acesta va achita suma de 10 (zece) euro. În acest caz locatorul îşi rezervă dreptul de a restitui contravaloarea garanţiei numai după ce autoturismul a fost spălat pentru a se evita preluarea acestuia cu defecte care nu pot fi observate decât dacă autoturismul este spălat.
12) Returnarea autovehiculului de către locatar, locatorului se va face la data, ora şi locul stabilit de către părţi de comun acord în Anexa nr 1 la contract.
13) Să anunţe imediat Locatorul la telefonul şi faxul indicat în anexa nr 1 la contract în legătură cu orice defecţiune şi să nu efectueze nici un fel reparaţii sau intevenţii la autoturism din proprie iniţiativă.
14) Să nu folosească autoturismul închiriat pentru transportul de persoane necunoscute, mărfuri sau animale.
15) Să suporte toate daunele provocate autoturismului în timpul în care acesta se află la locatar şi care nu sunt acoperite de asigurare.
16) Să respecte cu stricteţe legistaţia României privind regulile de conducere, precum şi instrucţiunile cuprinse în manualul de exploatare a autovehiculului.
17) Să păstreze în condiţii de maximă siguranţă certificatul de înmatriculare/autorizaţia de circulaţie provizorie, cheile şi/sau telecomenzile autovehiculului, în caz contrar suportând consecinţele ce decurg din pierderea sau furtul acestora.
18) Să informeze Locatarului imediat, în termen de maxim 2 ore, în scris şi verbal în cazul pierderii sau furtului certificatului de înmatriculare/autorizaţiei de circulaţie provizorie, a cheilor şi /sau telecomenzilor autovehiculului;
19) Să comunice urgent în scris şi verbal Locatarului furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia, precum şi orice pagubă produsă prin avarierea sau distrugerea autovehiculului;
20) Să nu aducă modificări şi adăugiri de nici o natură atât părţii mecanice, cât şi celei estetice;
21) Este interzisă conducerea autovehiculului în cazul în care utilizatorul a consumat băuturi alcoolice, droguri sau medicamente (substanţe) interzise conducătorilor auto.
22) Să nu conducă autovehiculul dacă permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau reţinut în vederea anulării sau suspendării;
23) Să comunice imediat Locatarului atât verbal, cât şi în scris orice defecţiune tehnică a autovehiculului şi să execute întocmai indicaţiile speciale primite reprezentantul Locatorului.
24) Să nu patrundă cu autovehiculul în locuri inundate;
25) Să nu circule cu autovehiculul în afara drumurilor deschise circulaţiei publice;
26) Să ia măsurile de asigurare (scoatere cheie din contact, închidere geamuri, portiere, portbagaj, activarea sistemului de alarmă etc.) pe perioada în care autovehiculul este staţionat sau garat;
27) Să nu părăsească autovehiculul în zone nepopulate sau în caz de blocaj al circulaţiei, cu excepţia situaţiei în care acest lucru a fost cerut în mod expres de organele în drept atunci când este pusă în pericol viaţa sau integritatea persoanelor.
28) Să restituie imediat autoturismul după expirarea termenului contractat. În cazul depăşirii termenului contractat cu mai mult de 2 ore, locatorul este îndreptăţit să considere ca este posibilă săvârşirea infracţiunii de furt sau abuz de încredere, dup caz, şi să anunţe acest eveniment la Poliţie.
29) Să informeze Locatarului imediat, în termen de maxim 2 ore, în scris şi verbal în cazul pierderii sau furtului certificatului de înmatriculare/autorizaţiei de circulaţie provizorie, a cheilor şi/sau telecomenzilor autovehiculului;
30) Să comunice urgent în scris şi verbal Locatarului furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia, precum şi orice pagubă produsă prin avarierea sau distrugerea autovehiculului;
31) Să nu aducă modificări şi adăugiri de nici o natură părţii mecanice, electrice sau estetice;